Lulëzojnë ndërtimet, volumi i shitjeve rritet 34%

30.10.2017


INSTAT ka publikuar sot  treguesit kryesorë tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektrike, gaz, avull; Furnizimi me ujë, trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve; Ndërtim, në tremujorin e dytë 2017.

Ndërtim

Indekset e treguesve kryesorë në statistikat afatshkurtra në aktivitetin Ndërtim, në tremujorin e dytë 2017 (periudhë bazë 2010=100), paraqiten si më poshtë:

 • Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje 33,9 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2016. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht u rrit me 14,5 %;
 • Indeksi i prodhimit në volum shënoi rritje 32,9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa, krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht u rrit 10,1 %;
 • Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 3,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa, ky tregues i papërshtatur sezonalisht krahasuar me tremujorin paraardhës, u rrit me 0,5 %;
 • Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 12,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky tregues i papërshtatur sezonalisht u rrit 2 %, krahasuar me tremujorin paraardhës.

Industri:

 • Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje 6,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky tregues i përshtatur sezonalisht shënoi rënie 0,5 %, krahasuar me tremujorin paraardhës;
 • Indeksi i prodhimit në volum shënoi rritje 14,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht shënoi rritje 6 %;
 • Indeksi i numrit të të punësuarve u rrit 0,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i papërshtatur sezonalisht shënoi rritje 2,4 %;
 • Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 2,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Krahasuar me tremujorin e parë 2017, ky tregues i papërshtatur sezonalisht u rrit 5,2 %.

Energji elektrike, gaz, avull:

Indekset e treguesve kryesorë në statistikat afatshkurtra në aktivitetin Energji elektrike, gaz, avull në tremujorin e dytë 2017 (periudhë bazë 2010=100), paraqiten si më poshtë:

 • Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rritje 5,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky tregues i përshtatur sezonalisht u rrit 9,6 % krahasuar me tremujorin paraardhës;
 • Indeksi i prodhimit në volum shënoi rënie 3,4 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2016. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht shënoi rritje 74,8 %;
 • Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 2,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Krahasuar me tremujorin e parë 2017, ky tregues i papërshtatur sezonalisht u rrit 3,8 %;
 • Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 21,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa, ky tregues i papërshtatur sezonalisht u rrit me 4 %, krahasuar me tremujorin paraardhës.

Furnizimi me ujë, trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve

Indekset e treguesve kryesorë në statistikat afatshkurtra në aktivitetin Furnizimi me ujë, trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve, në tremujorin e dytë 2017 (periudhë bazë 2010=100), paraqiten si më poshtë:

 • Indeksi i shitjeve neto në volum shënoi rënie 7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky tregues i përshtatur sezonalisht shënoi rënie 1,3 %, krahasuar me tremujorin paraardhës; -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 II-13 II-14 II-15 II-16 II-17
 • Indeksi i prodhimit në volum shënoi rënie 8,3 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2016. Ndërsa krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshatur sezonalisht u ul 6,8 %;
 • Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 11 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa, krahasuar me tremujorin e parë 2017, ky tregues i papërshtatur sezonalisht u rrit me 2,4 %;
 • Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 15,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa, ky tregues i papërshtatur sezonalisht u rrit me 7,8 % krahasuar me tremujorin paraardhës.

Njoftimet që do të krahasohen

  Nuk ka prona per tu krahasuar
  Anëtaresohu
  Përdoruesi
  Fjalëkalimi
  Keni harruar fjalëkalimin? Më kujto